Tin Doanh Nghiệp

Thông cáo báo chí đến từ japan24h

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN 24H

 SỐ:12/CV-JAPAN24H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VV: Hoạt động việc làm của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Nhật Bản 24h – Chi nhánh Thanh Hóa

Kính gửi:

– UBND Tỉnh Thanh Hóa;
– Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa;
– Công an Tỉnh Thanh Hóa;
– Đài truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Thanh Hóa;
– Hội nông dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa;
– UBND các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa;
– Phòng lao động thương binh và xã hội các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa;
– Các doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động cần tìm kiếm việc làm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Tên đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN 24H (JAPAN24H)
Mã số doanh nghiệp: 0108422021
Địa chỉ trụ sở chính: số 16D, Khu đấu giá 3ha, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0348 133 131 Email: ldnhatban24h@gmail.com
Số tài khoản: 0011004429420 Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
– Chi nhánh sở giao dịch
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Biên

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
Căn cứ Nghị Định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Căn cứ nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của chính Phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 21/2019/SLĐTBXH-GP ngày 26/07/2019 của sở lao động thương Binh và xã hội thành phố Hà Nội cấp cho Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24h;
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24h – Chi nhánh Thanh Hóa số 0108422021-003 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/03/2021, thay đổi lần thứ 2 ngày 13/4/2021.
Căn cứ vào kế hoạch phát triển của công ty JAPAN24H.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN 24H
Thông báo về các hoạt động dịch vụ việc làm của “Trung tâm dịch vụ việc làm 24h Trực thuộc công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h – Chi nhánh Thanh Hóa” như sau:

1. Mục tiêu
Trung tâm dịch vụ việc làm 24h tại Thanh Hóa là cầu nối giữa người lao động có nhu cầu tìm việc làm với người sử dụng lao động đang tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ tốt nhất để cả hai phía đáp ứng được nhu cầu của mình (cung – cầu). Tạo cơ hội việc làm cho nhiều người lao động giúp giảm một lượng đáng kể tình trạng thất nghiệp của Tỉnh Thanh Hóa, đồng thời nâng cao chất lượng lao động. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn tỉnh, nâng cao cơ hội có được những công việc tốt với mức lương cao.

2. Nội dung hoạt động
a) Thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn về học nghề; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;
b) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng; d) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; e) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy tiếng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật; f) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; g) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chung về lao động, việc làm; h) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; i) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; j) Thực hiện các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật. k) Giới thiệu thông tin về nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động; tư vấn lựa chọn nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học; l) Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo về các nhà tuyển dụng theo quy định của pháp luật; m) Tổ chức chiêu mộ người lao động; n) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho người lao động; o) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Tuyên truyền, phổ biến chính sách Pháp luật lao động về việc làm; Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm:

– Ngày bắt đầu: 02/05/2021

– Thời gian tổ chức các phiên giao dịch việc làm: từ 8h00 đến 12h00 các ngày thứ 2 hàng tuần và liên tục trên sàn giao dịch việc làm Online trực tuyến của doanh nghiệp và các điểm tư vấn việc làm lưu động trên địa bàn tỉnh. – Địa điểm tổ chức giao dịch việc làm: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN 24H – CHI NHÁNH THANH HÓA

Địa chỉ: số 01 đường Phạm Ngũ Lão, Phường Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: 0348 133 131 Email: ldnhatban24h@gmail.com Website: japan24h.vn Hoặc: http://www.viectot24h.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Toản

Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh

Trung tâm dịch vụ việc làm 24h tại Thanh Hóa là đơn vị hành chính trực thuộc Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h – chi nhánh Thanh Hóa hạch toán phụ thuộc theo Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h. Bằng văn bản này chúng tôi xin thông báo đến toàn thể các đơn vị tổ chức và các cá nhân người lao động, các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại các địa phương được biết, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên công ty thâm nhập địa bàn phối hợp làm việc theo quy định của pháp luật./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– UBND tỉnh Thanh Hóa (để B/c);
– Sở LĐTBXH Thanh Hóa (để B/c);
– Các hội đoàn thể thuộc tỉnh Thanh Hóa (để B/c và phối hợp);
– UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa (để B/c và phối hợp);
– Các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh (để phối hợp) ;
– Đài truyền hình, các cơ quan báo chí (để truyền thông đưa tin)
– Lưu VP/. 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Văn Biên

 

Tải thông cáo báo chí bản gốc:  TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *