LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h (JAPAN24H) là thành viên trong hệ thống tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam gồm 15 công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực,.. trong đó JAPAN24H hoạt động chính hỗ trợ giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng, tư vấn du học, dịch vụ việc làm.